NEDEN DÜZEN HERZAMAN SENİN GİBİ KAÇKINLARI BU KADAR ÇABUK VE KOLAY BULUR, FERHAT?

Sadece Müslüman ülkelerde değil, emperyalist, Kapitalist cephelerde de Aleviliğin hedefe konması bu inancın (Yolun) insani değerlere (emek paylaşım) ve doğaya verdiği önemden olabilir mi?

Alevilerin içindeki İran’ın sol maskeli Şii misyoneri: Ferhat Aktaş

İlginç bir dönüşümün izlerini sürdük… Devrimci – Kürt Alevilerin Koçgiri Platformu sözcülüğünden Humeyni Şialığına geçiş….

A+A-

Ferhat Aktaş, Devrimci Kürt Alevilerin Koçgiri Platformu sözcülüğünden Faşist İslami Şii Şeriatı acımasızca uygulayan, yüzbinlerce insanın kanına girmiş ve hala girmekte olan, aynı zamanda  Özgürlükçü Kürt Devrimcileri İdam sehpalarında sallandıran ilkel-gerici-Faşist İran İslam Cumhuriyetinin Şii misyonerliğine soyunan tuhaf bir dönüşüme sahiptir.

İran ve Şiilik ile ilgili her konunun Türkiye’deki bir numaralı savunucusu ve manipülatörü niteliğiyle, her türlü iftira, karalama ve yalanla algı yaratma görevini de üstlenmektedir.

Ferhat Aktaş bu görevini yaparken Global çapta İran Rejiminin onayladığı herşeyi savunmayı, Propagandasını yapmayıda ihmal etmemektedir.

Türkiye’deki İran İslam Cumhuriyeti rejimi yanlısı Şii sitelerinin de vazgeçilmez isimlerinden olan Ferhat Aktaş, Şiilerin Alevi Asimilasyonuna gizli kapaklı desteğini son zamanlarda açıkça göstermektedir.  İran İslam Cumhuriyetinin Suriyeden sonra Anadolu ve Mezepotamya topraklarında bir kolunun olması yönündeki Projesinin bir parçası olarak Alevilerin içine monte ettiği ve etmeye çalıştığı görevli Ajan ve Misyonerlerin yanında bu işlevi kendi rızasıyla yapan ve bunu Alevilik sanan birtakım bilinçsizlerin yanında işin başını çeken ve bilinçli algı operasyonu yürüten isimleri teşhir etmeyi Anadolu ve Mezepotamya Medeniyetlerini savunmak adına yapmaya devam edeceğiz.

Bu çevrelerin Avusturya’daki Şii misyonerlerin Aleviliği “İslam Yasası” kapsamına aldırma çabalarına da destekleri bilinmektedir.

Ferhat Aktaş ve diğer İran Şiacı Misyoner ve Ajanların asıl amacları nedir?

Asimilasyoncu İran Şiilerinin Alevilik tarifleriyle tamamen paralel bir Alevilik tanımlamasıyla Aleviliği Şiileştirip içinde Alevilerin de olduğu bir Şii inanç birliği yaratma hevesindedir.

Ferhat Aktaş, konumu itibarıyla Şii misyonerliği öncesindeki solcu kisvesini halen bir paravan olarak kullanıp Solcuların ve Alevilerin zihinlerini bulandırmaya çabalayan, duruşu itibarıyla kendi soyuna sopuna küfür eden, hak ve hakikatten uzak ihanetçi bir yol düşkünüdür.
Ferhat Aktaş Alevi değildir, Kürt değildir. Kendisi Şia Misyoneridir ve görevi İran İslam Cumhuriyetinin Irak, Suriye, Türkiye, Lübnan, Kürdistan ve Azerbaycanı kapsayan büyük Şii Birliği Projesinin çalışanıdır.

Facebook adresi: https://www.facebook.com/ferhat.aktas.1253