AVUKATLAR NEDEN AÇLIK GREVİNDELER?

AYKIRI KÖŞE’den

EN İYİ CEZA AVUKATLARINDAN BİRİ OLAN AV. SELÇUK KOZAĞAÇLI NEDEN AÇLIK GREVİ YAPAR..?

Bir avukat neden açlık grevi yapar..?

Türkiye’nin en iyi ceza avukatlarından biri ve belki de birincisi neden açlık grevi yapar?

TCK ve CMK’yı hücrelerine kadar sindirmiş, bir çok sanığı, müştekiyi savcı ve mahkemeler önünde, sistem önünde defalarca savunmuş ise kendini savunamaz mı?

Savunabilir elbet…

Eğer oyun kurallarına göre oynanıyorsa, sanık sanıksa, mahkeme CMK’de tarif edilen mahkeme ise, suç bizzat TCK ve özel ceza yasalarında önceden maddi ve manevi unsurları ile tanımlanmış ise, hâkim ve savcı TCK ve CMK’nin kurallarına göre oluşturulmuş şekilde kürsüde var ise…

Evet, Türkiye’nin en yetkin ceza avukatlarından biri yukarıdaki şartlar var ise özel bir ayrıcalık tanınmasını istemeden kendisini rahatlıkla savunabilir ve savunur.

Ya tersi ise…!

Artık suçun kanuniliği, tipikliği Faruk Erem ya da Dönmezer’in kitaplarının tozlu sayfalarında birer sararmış kelime yığını halinden başka bir şey değilse…

Mahkemeler teşkilatı doğal hakim ve mahkeme yani herkes AY gereğince önceden belirlenmiş mahkeme önünde yargılanır, adil yargı, savunma hakkı, iddianame, kovuşturma ve soruşturma evreleri, delil toplama, dava açma artık Erdener Yurtcan ya da Feridun Yenisey, hocaların hocası Sahir Erman’ın çoktan sararmış kitaplarında birer sayfadan ibaretse…

İşte Türkiye’nin en yetkin ceza avukatlarından biri dizayn edilmiş mahkemeler eliyle AY, TCK, CMK’ye alenen aykırı olarak yargılama faaliyetine tabi tutuluyorsa, uğradığı haksızlık dizayn edilmiş basın ve medya organlarınca görülmüyorsa, onu koruması gereken kurum olan TBB’nin içi boşalmışsa artık Türkiye’nin en iyi ceza avukatlarından biri uğradığı hukuksuzluğu ifşa edecek başka bir alan bulamadığı için açlık grevine itilmiş demektir

Bu 2019 Mart’ında yurdum yargısının, adliyesinin, TBB ve Barolarının resmidir..!

Av.Mehmet Şimşek – 01.03.2019
Antalya Barosu TBB Delegesi