ALEVİLERİN UYMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

MEHMET YAPICI CANIN PAYLAŞIMINDAN ALINMIŞTIR
AŞK İLE CANLAR, HİZMETLERİNİZİN KABULÜNE.
NASİHAT

1. Gerçeğe hü. Aşkın, ışığın sırrına el ele, el hakka halka. İkrarınız kadim, yolunuz aydınlık, yardımcınız Hızır olsun. Durdunuz aşkın divanına; can cana, can didara yola hizmet vermeye, görgüden geçmeye. ikiliğe düşmeyin, ikrarınızdan saşmayın. Sevgi en kıymetli hazinenizdir, sakın ola gönül yıkmayın. Hak ve adalet kapısından ayrılmayın, gerçeğin demine hu…

2. Gönül birliğine. Bu meydan erenler meydanıdır. Sırrı hakikati bilenlerin meydanıdır. Dari mansurda görüldünüz; doğru düşünün, gerçekleri konuşun, her işinizi akıl ve mantık ile yürütün, her cana kıymet verin, gönlü kıble bilin. Sevgi bizim dinimizdir.

3. Gerçeğin demine. Hakk’kın birliği , vahdeti mevcutta gizlidir. En’el hakk dedik ta ezelden ask ilen. Birimiz kırk, kırkımız bir olduk. Hakk’kın varlığını cemalde bulduk, hakkı hak sahibine verdik. Küçüğümüzde büyük, büyüğümüzde büyüğ gördük. Bir enguru kırka böldük aşkın demine vardık.Ask olsun demi surenlere

4. Yol aşkına. Yol cümleden uludur; ateşten gömlek, demirden leblebi… Yola ser veren gelsin. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Akıl ile mantık ile süreceksin. Cevherdeki sırdır; bitkide can, hayvanda coşku, insanda bilinçtir. Bileceksin ateşten, havadan,sudan, topraktan sırrı. Hakikati göreceksiz; doğru bak, doğru gör, doğru düşün. Ancak bu sekilde aşkın sırrına ereceksin, hu…

5. Hizmet aşkına. Özünü turab eyle. Önce kendine hizmet eyle; eyle ki, kâmile eresin. Sonra ailene hizmet eyle; eyle ki, evin sana cennet, eşin sana sultan, çocukların servetin olsun. Halka hizmet eyle; birliğin, dirliğin daim olsun. Yârin yanağından gayrisini paylaş; paylaş ki, can cana, cemal cemale varıp didâr olasın. Dergâha, mursite, pîre hizmet eyle ki; bilimin yolunda aydınlığın ışığından ayrılmayasın. Aşk ile hu…

6. Can aşkına. Canlar hakikati kendinizde görün, gerçeğin meydanı candır bilin. Her zerrede yaşam vardır. Yaşamı var eden sevgidir. Sevgiyi yaşamınızın her alanında yüceltin. Gönül kapınızı açın kâinatın sırrına erin. Kâinatı var eden candır. Kendinizi bilim ile, ilim ile var ederek geliştirip eğitin.

7. Aşkla. Her renkten kuşan, her dilde konuş. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapma. 72 millete bir nazarda bak. Sana hor geleni başkasına reva görme. Zalimin zulmüne karşı mazlumun hakkını gözet. Her işinizi rızalıkla görün. Emekten yana, barıştan, kardeşlikten yana olun. Kin, kibir, haset, nefretten uzak durun. Egonuzu, nefsinizi öldürün. Alınteriyle helalinden kazanın, tüketen yok eden değil, her daim üreten olun.

8. Hakk. Düşünen, konuşan insan-ı kâmil, En’el Hakk demiş özüm, her zerrede mevcut hakikattir. Sözüm âlemi arşi, kursu dizenim. Gerçeği özümde sezer, doğruyu söylerim; çünkü ben Hakk’kım, Hakk bendedir. Küçük görme sen seni, kâinatın aynası, sıfatı nur sendedir.

9. Pîr aşkına . Gel can bu coşa, nasihatin gitmesin boşa. Önce kendi özünü çek dara, özün cefası sendedir. Sırrı, hakikati bilenler ile, yola gönül verenler ile, aşkın gerceğini görenler ile, varı var eden cisim sendedir. Turab eyle şu özünü. Her daim doğru söyle. Sözünü bilmek istersen işin aslını gördüğün bütün kâinat sendedir.

10. İnsan- ı kâmil. Canlar, erenler gercek vicdan kalpte sırdır. Bu nedenle hakikat meydanında ikrar, söz erenler gönlünedir. Aldığın nasihat irfandır. Arif olmayı, sıfatta marifete ermeyi yola ser vererek kamile er. İkrarına kadim ol, yola yoldaş, mazluma sırdaş, âlime eş ol.

11. Aşk aşkına. Bilimi rehber edin. Araştır, öğren; öğrendiğini tart, gözden geçir, bilene danış. Sorgula, çözümle. Çözümünü meydana ser, gözden geçir, noksanını gör asla tam görme. Zamana uyarla her daim, gelişime açık tut. Ne kadar bilsen de noksan kalacağını unutma.

12. Sırrı hakikat. Fakirin gönlü Hakk’tır. Hakikattir özü, turab bilgisi aşktır, zerresi ışıktır. Ateşten, havadan, sudan, topra
ktan canın canânıdır, erenlerin divanında hakikatin sözüdür. Hakk meydanında ikrar, marifette sıfat bulur. Kâmillesin ikrarınıza sahip olun.

AŞK İLE GERÇEĞİN DEMİNE .. Mehmet Yapıcı 02.07.2019