Aleviliğin Temelleri

Bugünki Alevilik; Göbeklitepe’de mayalanan, Ubeyd-Halaf, Sümer, Luvi, Hatti, Hitit, Hurri, Roma, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye, Balkan, Irak, İran, Suriye ve Kürdistan sınırları içindeki halkların binlerce yıllık özgün kültürünün aldığı son biçimdir.

Read More

Batıni Doktrinler ve Alevilik

Alevilik Kadim’den beri ezoterik ögrütlenme ile günümüze kadar ulasan Batini bir inanctir. Alevi inancinin kökleri kadimden beri süre gelen ezoterik bilgilerle, sirlanmis mitolojik hikayelerle gizemlestirilmis, sembollerle, edebiyatiyla, inanc ritüelleriyle,semah ve …

Read More

Kadim Alevilik Yolu

Alevilik yolu yazılı bir kaynaktan gelmez. Semavi dinlerin yasak ve baskılarından dolayı sözlü olarak varlığını bu günlere getirmiştir. Bu yolda Aşık dediğimiz ulu önderler yolun ne olduğunu gelecek kuşaklara aktarmak …

Read More